Plany zajęć, forma szkolna:

Technik archiwista: TA_Z3,

Technik realizacji nagrań: TRN_Z4, TRN_Z2,

Plany zajęć, forma kursowa:

Kurs kwalifikacyjny - technik elektryk: K_ELE.05_1,

Kurs kwalifikacyjny - operator obrabiarek skrawających: K_MEC.05_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - technik programista: K_INF.04_Z2,

Kwalifikacyjny kurs - mechanik pojazdów samochodowych: K_MOT.05_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - technik rachunkowości: K_EKA.07_Z1,

Kwalifikacyjny kurs - elektronik: K_ELM.02_Z2,

Kwalifikacyjny kurs - technik mechatronik: K_ELM.06_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - fotograf: K_AUD.02_Z2B, K_AUD.02_Z2A,

Kurs kwalifikacyjny - lakiernik samochodowy: K_MOT.03_Z3, K_MOT.03_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - kucharz: K_HGT.02_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - elektryk: K_ELE.02_Z2A, K_ELE.02_Z2B,

Kurs kwalifikacyjny - technik pojazdów samochodowych: K_MOT.06_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - elektromechanik pojazdów samochodowych: K_MOT.02_Z2,