Informacja dotycząca praktyk:

Wzór umowy o praktyki z zakładem pracy

Dzienniczki praktyk mogą Państwo odbierać w sekretariacie szkoły.

Plany zajęć, forma szkolna:

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej: ATV_Z1,

Technik realizacji nagrań: TRN_Z1,

Technik informatyk: TI_Z3,

Technik realizacji dźwięku: TRD_Z3,

Plany zajęć, forma kursowa:

Kurs kwalifikacyjny - operator obrabiarek skrawających: K_MG.19_Z1,

Kwalifikacyjny kurs - technik mechatronik: K_EE.21_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - technik informatyk: k_EE.08_Z1,

Kwalifikacyjny kurs - technik elektronik: K_EE.22_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych: K_EE.03_Z2,

Kurs kwalifiacyjny - monter sieci i instalacji sanitarnych: K_BD.05_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - fotograf: K_AU.23_Z1B, K_AU.23_Z1A, K_AU.23_Z3A, K_AU.23_Z3B,

Kurs kwalifikacyjny - fototechnik: K_A.25_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - kucharz: K_TG.07_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - technik elektryk: k_EE.05_Z1, K_EE.05_Z3, K_E.24_Z4, K_E.8_Z4,

Kurs kwalifikacyjny - technik mechatronik: K_EE.02_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - technik pojazdów samochodowych: K_MG.12_Z3, K_MG.18_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - Realizacja nagrań: K_ST.02_Z3,