Plany zajęć, forma szkolna:

Technik archiwista: TA_Z1z,

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej: ATV_Z1z,

Technik realizacji nagrań: TRN_Z1z, TRN_Z4,

Plany zajęć, forma kursowa:

Kurs umiejętności - Wykonywanie obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie: Ku_MEC.05.5.,

Kurs kwalifikacyjny - technik programista: K_INF.04_Z2, K_INF.03_Z2,

Kwalifikacyjny kurs - mechanik pojazdów samochodowych: K_MOT.05_Z2,

Kurs umiejętności - Budowa i konfiguracja sieci komputerowych: Ku_Sieci_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - technik rachunkowości: K_EKA.07_Z3z,

Kurs kwalifikacyjny - monter sieci i instalacji sanitarnych: K_BUD.09_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - mechatronik: K_ELM.03_Z2,

Kurs umiejętności - Planowanie kampanii reklamowej: Ku_PGF.08.3_Z1,

Kurs umiejętności - Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń: Ku_EKA.05.3.,

Kurs kwalifikacyjny - technik realizacji nagłośnień: K_AUD.07_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - technik elektryk: K_ELE.05_Z1z, K_ELE.05_3z,

Kurs umiejętności - Podstawy fotografii: Ku_AUD.02.2,

Kurs kwalifikacyjny - fotograf: K_AUD.02_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - lakiernik samochodowy: K_MOT.03_Z1z, K_MOT.03_Z3z,

Kurs kwalifikacyjny - kucharz: K_HGT.02_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - elektryk: K_ELE.02_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - technik pojazdów samochodowych: K_MOT.06_Z1z,

Kurs kwalifikacyjny - elektromechanik pojazdów samochodowych: K_MOT.02_Z2,