Plany zajęć, forma szkolna:

Technik archiwista: TA_Z1,

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy: BHP_Z3,

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej: ATV_Z4,

Technik realizacji nagrań: TRN_Z2, TRN_Z4,

Plany zajęć, forma kursowa:

Kurs kwalifikacyjny - mechatronik: K_ELM.03_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - technik mechanik: K_MEC.09_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - technik żywienia i usług gastronomicznych: K_HGT.12_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - monter sieci i instalacji sanitarnych: K_BUD.09_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - technik rachunkowości: K_EKA.07_Z2,

Kwalifikacyjny kurs - mechanik pojazdów samochodowych: K_MOT.05_Z2B, K_MOT.05_Z2A,

Kurs kwalifikacyjny - technik programista: K_INF.03_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - fotograf: K_AUD.02_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - lakiernik samochodowy: K_MOT.03_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - elektryk: K_ELE.02_Z2A, K_ELE.02_Z2B,