Informacja dotycząca praktyk:

Wzór umowy o praktyki z zakładem pracy

Dzienniczki praktyk mogą Państwo odbierać w sekretariacie szkoły.

Plany zajęć, forma szkolna:

Technik informatyk: TI_Z2, TI_Z4,

Technik realizacji dźwięku: TRD_Z2, TRD_Z4,

Plany zajęć, forma kursowa:

Kurs kwalifikacyjny - montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych: K_EE.03_Z1,

Kurs kwalifiacyjny - monter sieci i instalacji sanitarnych: K_BD.05_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - fotograf: K_AU.23_Z2A, K_AU.23_Z2B,

Kurs kwalifikacyjny - fototechnik: K_A.25_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - kucharz: K_T6_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - technik elektryk: K_EE.05_Z2, K_E.24_Z3, K_E.8_Z3, K_E7_Z4,

Kurs kwalifikacyjny - technik mechatronik: K_E19_Z3, K_EE.02_Z2, K_E18_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - elektromechanik pojazdów samochodowych: K_MG.12_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - Realizacja nagrań: K_ST.02_Z2,