Plany zajęć, forma szkolna:

Technik archiwista: TA_Z2,

Technik realizacji nagrań: TRN_Z3, TRN_Z1,

Plany zajęć, forma kursowa:

Kurs kwalifikacyjny - operator obrabiarek skrawających: K_MEC.05_Z1,

Kwalifikacyjny kurs - elektronik: K_ELM.02_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - mechatronik: K_ELM.03_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - technik mechanik: K_MEC.09_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - technik żywienia i usług gastronomicznych: K_HGT.12_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - monter sieci i instalacji sanitarnych: K_BUD.09_Z3,

Kurs kwalifikacyjny - technik rachunkowości: K_EKA.07_Z3,

Kwalifikacyjny kurs - mechanik pojazdów samochodowych: K_MOT.05_Z3B, K_MOT.05_Z3A, K_MOT.05_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - technik programista: K_INF.04_Z1, K_INF.03_Z1,

Kwalifikacyjny kurs - technik mechatronik: K_ELM.06_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - technik fotografii i multimediów: K_AUD.05_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - fotograf: K_AUD.02_Z1B, K_AUD.02_Z3, K_AUD.02_Z1A,

Kurs kwalifikacyjny - lakiernik samochodowy: K_MOT.03_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - kucharz: K_HGT.02_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - elektryk: K_ELE.02_Z3A, K_ELE.02_Z3B, K_ELE.02_Z1A, K_ELE.02_Z1B,

Kurs kwalifikacyjny - technik pojazdów samochodowych: K_MOT.06_Z1,

Kurs kwalifikacyjny - elektromechanik pojazdów samochodowych: K_MOT.02_Z1,