Plany zajęć, forma szkolna:

Technik archiwista: TA_Z3z,

Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej: ATV_Z3z,

Technik realizacji nagrań: TRN_Z2, TRN_Z3z,

Plany zajęć, forma kursowa:

Kurs kwalifikacyjny - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej : K_ELE.10_Z1z,

Kurs kwalifikacyjny - montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych: K_ELM.02_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - technik programista: K_INF.03_Z1z,

Kwalifikacyjny kurs - mechanik pojazdów samochodowych: K_MOT.05_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - technik rachunkowości: K_EKA.05_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - monter sieci i instalacji sanitarnych: K_BUD.09_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - mechatronik: K_ELM.03_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - technik inżynierii sanitarnej: K_BUD.20_Z1z,

Kurs kwalifikacyjny - technik elektryk: K_ELE.05_Z3z,

Kurs kwalifikacyjny - technik informatyk: K_INF.02_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - technik mechatronik: K_ELM.06_Z1z,

Kurs kwalifikacyjny - elektryk: K_ELE.02_Z2B, K_ELE.02_Z1z, K_ELE.02_2A,

Kurs kwalifikacyjny - operator obrabiarek skrawających: K_MEC.05_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - fotograf: K_AUD.02_Z2, AUD.02_Z1z,

Kurs kwalifikacyjny - kucharz: K_HGT.02_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - elektromechanik pojazdów samochodowych: K_MOT.02_Z1z, K_MOT.02_Z2,

Kurs kwalifikacyjny - lakiernik samochodowy: K_MOT.03_Z3z, K_MOT.03_Z2,