i-plan wita

System zarządzania i-plan oferuje różne moduły ułatwiające zarządzanie i organizację zajęć w szkołach, uczelniach i innych placówkach oświatowych.

Moduły udostępnione w obecnej wersji:

  • Aktualności - pozwala na zarządzanie zawartością strony głównej z poziomu przeglądarki przy pomocy edytora o rozbudowanej funkcjonalności.
  • Plan zajęć - umożliwa dynamiczne tworzenie i edytowanie planu zajęć uczelni/szkoły oraz generowanie na postawie zgromadzonych danych różnych przedstawień tabelarycznych.
  • Raporty - generuje na podstawie danych zgromadzonych w bazie sumaryczne zestawienia długości trwania poszczególnych bloków zajęć w określonym przedziale czasowym.
  • Dziennik - jest to elektroniczny dziennik z funkcją sprawdzania obecności, umożliwia on wykładowcy zapisanie osób będących na danych zajęciach, wpisanie im ocen i przekazanie tych informacji do bazy danych.
  • Użytkownicy - zarządza kontami i poziomami dostępu e-szkoły. Umożliwa dodawanie, usuwanie i edycję kont nauczycieli i administratorów (edytorów) systemu.

Szczegółowe opisy poszczególnych modułów znajdują się w odpowiednich zakładkach.

Większość opcji jest dostępna po zalogowaniu.