Plan zajęć

Moduł umożliwa dynamiczne tworzenie i edytowanie planu uczelni/szkoły. Pozwala na dodawanie zajęć z określonymi parametrami takimi jak czas trwania, ilość godzin lekcyjnych, sala, prowadzący, grupa, kierunek, oddział. Na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych Planu generowane są różne wersje tabelaryczne planów zajęć.

Obecnie dostępne typy planów:

  • Plan kierunku - plan całego kierunku z wyszczególnieniem grup.
  • Plan grupy - plan dla wybranej grupy z danego kierunku.
  • Plan nauczyciela - plan zawierający zajęcia danego wykładowcy.
  • Plan sali - plan obrazujący wykorzystanie określonych sal.
  • Plan sal - plan obrazujący wykorzystanie wszystkich sal.
  • Plan niedzielny - wykaz zajęć odbywających się w niedzielę z wyszczególnieniem prowadzących.

Wszystkie zajęcia mogą być wyświetlane w dowolnie wybranym przez użytkownika przedziale czasowym.

Dodawanie i edycja nowych zajęć odbywa się również z poziomu przeglądarki przy pomocy intuicyjnego formularza. System posiada funkcję dodawania zajęć cyklicznych, znacząco przyspieszającą proces wprowadzania regularnie powtarzających się wpisów w planie. Przed dodaniem zajęcia są weryfikowane pod względem dostępności sali oraz występowania kolizji z innymi zajęciami danego wykładowcy lub grupy - dzięki temu można wyeliminować problem pokrywających się wpisów w planie uczelni. System umożliwa również wydruk wygenerowanych planów.